Ústav experimentálnej psychológie SAV na RR 2017

V rámci 21. ročníka Rallye Rejvíz 2017 bude s podporou organizačného tímu RR prebiehať po štvrtý krát výskum rozhodovania posádok ZSS realizovaný skupinou psychológov z Ústavu experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave (ÚEP, CSPV SAV; http://www.psychologia.sav.sk/).

O čo nám ide?
Výskum rozhodovania profesionálov sa stal v niektorých zdravotníckych (anestéziológovia, chirurgovia), ako aj v ďalších náročných profesiách (piloti, letoví dispečeri, velitelia ozbrojených síl), podkladom pre rozpoznanie a cielený rozvoj netechnických zručností, dôležitých pre optimálne rozhodovanie v zložitých a riskantných situáciách. Medzi ne patrí schopnosť rýchlo odhaliť podstatu problému, vybrať optimálne riešenie, efektívne komunikovať a spolupracovať. Každá profesia má však svoje vlastné špecifiká. Naším dlhodobým cieľom je rozpracovanie podobnej klasifikácie v oblasti urgentnej prednemocničnej starostlivosti a Rallye Rejvíz je pre tento účel vynikajúcou príležitosťou.

Mali by ste vedieť, že ..
Vaša úprimnosť je pre kvalitu našich zistení kľúčová. Účasť v žiadnej časti tohto výskumu, ani žiadne naše zistenia neovplyvňujú hodnotenie súťažiacich tímov. Všetky získané informácie a záznamy sú považované za dôverné.  Rozhodcovia ani iní súťažiaci k nim nebudú mať prístup. Pracovať s nimi môžu len výskumníci z ÚEP CSPV SAV a posádky, ktorých sa priamo týkajú. Akékoľvek zistenia z tohto výskumu budú prezentované na odborných podujatiach, alebo v odborných publikáciách formou, ktorá zaručí anonymitu jednotlivých respondentov. 

Ako to bude prebiehať?

 1. Pre účely porovnania údajov zo všetkých častí výskumu nám budú poskytnuté niektoré osobné údaje (meno, e-mail) prihlásených súťažiacich. Vobdobí pred súťažou ich oslovíme e-mailom, s prosbou o vyplnenie cca 30 minútového dotazníka na stránke http://vyskumrozhodovania.eu. Je kratší a jeho otázky sú iné ako v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Prosíme preto o odpovede aj tých súťažiacich, ktorí sa do nášho výskumu zapojili v predchádzajúcom období. Za jeho kompletné vyplnenie pred súťažou dostanú od nás súťažiaci pri prezentácii vo štvrtok 25. 5. 2017 v miestnosti K400 (vedľa recepcie Hotela Dlouhé Stráně) symbolický darček  – multifunkčnú šatku s logom RR.
 2. V rámci súťaže MUCnárodnej kategórie RZP budeme filmovať jednu z úloh. Po jej skončení požiadame vedúcich súťažiacich posádok o krátky rozhovor, zameraný na ich spôsob uvažovania v tejto úlohe. Porovnanie výkonu a rozhovorov u väčšieho počtu posádok v rovnakých úlohách umožní identifikovať psychologické faktory, ktoré pomáhajú alebo naopak prekážajú výberu ideálnej stratégie postupu v tomto type úloh.
 3. Keďže z našich predchádzajúcich výsledkov vyplýva, že výkon posádky v každom momente ovplyvňuje aj množstvo faktorov, ktoré nedokážeme spoľahlivo zachytiť v krátkom rozhovore, radi by sme sprevádzali afilmovali výkon cca 4-5 vybraných posádok v súťaži MUC a v národnej kategórii RLP a RZP v priebehu celej súťaže.

Hlavným benefitom spolupráce pre posádky, ktoré nám umožnia filmovať ich výkon a nahrávať ich komunikáciu o úlohách v priebehu celej súťaže (vrátane spoločných presunov v sanitke), je kópia videozáznamov ich vlastného výkonu v súťaži na USB kľúčoch v období po skončení súťaže. Okrem výnimočnej pamiatky na túto udalosť môže táto nahrávka v kombinácii s detailným hodnotením rozhodcov slúžiť ako kvalitná spätná väzba pre ich ďalšie sebazdokonaľovanie. Posádky, ochotné prijať jedného z nás ako nezávislého pozorovateľa do svojho tímu, nás môžu kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Nielen Vaše, ale aj naše poznanie sa s každým ročníkom súťaže prehlbuje. Preto Vás opäť prosíme o spoluprácu a tešíme na stretnutie s Vami v Koutech nad Desnou!

S pozdravom za tím výskumníkov

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
ÚEP CSPV SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Kontakt: jitka.gurnakova@savba.sk
+421 904 148 264 

Prosíme o spolupráci soutěžící MUC.RR a národní soutěže!

Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 


KATEGORIE & TYP POSÁDKY

 
Abychom umožnili účast na Rallye Rejvíz co nejvíce zájemcům a přitom byli schopni různě sestavené soutěžící posádky co nejspravedlivěji ohodnotit, zavádíme pro RR nově, v rámci soutěží, KATEGORIE a dle nich definujeme TYPY POSÁDEK. Čtěte dále!
 
V rámci Rallye Rejvíz 2014 a následujících ročníků proběhnou tyto soutěže:
MUC.RR Soutěž studentů lékařských fakult
  (MUC. RR probíhá ve středu, mimo další soutěže)
RLP Národní soutěž posádek RLP – kategorie STANDARD a FREESTYLE
RZP Národní soutěž posádek RZP – kategorie STANDARD a FREESTYLE
ZS Národní soutěž operátorů ZOS Zlaté sluchátko
  (Většina úkolů Zlatého sluchátka probíhá v rámci soutěže RZP)
PHYS Mezinárodní soutěž posádek s lékařem – kategorie STANDARD a FREESTYLE
PARA Mezinárodní soutěž posádek bez lékaře – kategorie STANDARD a FREESTYLE
  (Národní a mezinárodní soutěže probíhají od pátečního rána paralelně)
     
KATEGORIE & TYP POSÁDKY
Kategorii si účastníci Rallye Rejvíz volí sami v přihlášce volbou typ posádky, dle složení soutěžící posádky a své volby.
Výběrem typu posádky a odesláním přihlášky soutěžící prohlašují, že jejich posádka je složena podle dále uvedených pravidel a respektují podmínky účasti a pravidla Rallye Rejvíz.
 
Kategorie STANDARD (ST) ST je určena posádkám ve složení, v jakém pracují v běžném provozu ZZS.
Kategorie FREESTYLE (FS) FS je určena pro ostatní soutěžící a složení posádek je libovolné (např. 3 lékaři, 4 medici, hasiči atd.).
Maximální počet členů posádky v kategorii FS jsou 4 osoby.
     
    Kategorie
Soutěž Typ posádky STANDARD (ST) FREESTYLE (FS)
Povinné složení Složení dle volby
MUC.RR MUC 3 medici* x
RLP RLP-ST 1 lékař + 2 NLZP x
RLP-RV-ST 1 lékař + 1 NLZP + 2 NLZP
(2 vozidla)
x
RLP-FS x 1 lékař + max. 3 soutěžící
RLP-RV-FS x 1 lékař + max. 3 soutěžící
(2 vozidla)
RZP RZP-ST 2 NLZP + 1 dispečer (ZS) x
RZP-FS x max. 3 soutěžící + 1 dispečer (ZS)
PHYS PHYS-ST 1 lékař + 2 NLZP x
PHYS-FS x 1 lékař + max. 3 soutěžící
PARA PARA-ST 2 NLZP x
PARA-FS x max. 4 soutěžící
    * Medik = student 4. – 6. ročníku lékařské fakulty.
Účast studentů ze zahraničních LF je možná.
    Smíšené posádky (z různých LF nebo různých ZZS) jsou možné.
    x = nepřípustná varianta
       
Další podmínky:
1) Má-li posádka vozidlo(a) zapůjčeno s řidičem, který není soutěžícím, nepočítá se tento řidič do výše uvedeného počtu členů soutěžící posádky.
2) Hodnocení úkolů probíhá dle kategorie ST, respektujeme tedy guidelines a kompetence všech členů posádky.
3) Bude-li v konkrétní kategorii (ST nebo FS) minimálně 5 posádek, bude při vyhlášení výsledků hodnocena samostatně. Pokud ne, bude kategorie hodnocena bez uvedení pořadí na výsledkové listině.
4) V případě „převisu“ zájemců o účast má přednost kategorie ST, bez ohledu na pořadí přihlášky.
5) Změna kategorie nebo typu posádky je možná nejpozději 2 hodiny před startem první etapy (obvykle pátek do 05.00).
 
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Minimální vybavení posádky

vybaveni
Minimální materiálně technické vybavení posádky
Vozidlo(a) podle typu posádky
(osobní automobily jsou přípustné, naložení pacienta na transportním prostředku do vozidla není hodnoceno)
Ambuvak
Ampulárium
Dlahy na končetiny
Fonendoskop
Glukometr
Injekční jehly a stříkačky
Krční límec
Kyslík 2 l
Kyslíková maska
Monitor s defibrilátorem
Obvazový materiál
Odsávačka
Oxymetr
Rukavice
Diagnostické světlo & svítilny (čelovky) – musí být vlastní!
Teploměr
Termofólie
Tonometr
Transportní prostředek – alespoň jeden
(nosítka, scoop rám, vakuová matrace apod.)
Ventilátor UPV
Vybavení pro hromadné neštěstí
(třídící karty, evidenční listy apod.)
Vybavení pro zajištění dýchacích cest
(pomůcky k intubaci, laryngeální maska, LT, combitubus apod. – dle kompetencí)
Vybavení pro zajištění i. v. linky
(infuze, dezinfekce, infuzní set, náplast, škrtidlo)
 
pdf Pokyny k plnění úkolů
 
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

Michael Haupt, Aďa Michalcova Tento článek se mi líbí

Smutná zpráva z Plzně

Uprostřed léta nás zastihla velmi smutná zpráva – v pouhých jednapadesáti letech nás navždy opustila dlouholetá vedoucí sestra zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Lenka Ptáčková (17. února 1965 – 21. srpna 2016).

Podlehla zákeřné chorobě, se kterou svedla obdivuhodně odvážný boj. Vyhrála několik bitev, ale na tu poslední jí už síly nestačily.

Lenka Ptáčková zasvětila záchranářství převážnou část svého života. Na plzeňskou záchranku (tehdy Územní středisko záchranné služby Plzeň) přešla před dvěma desetiletími, před tím pracovala na Letecké záchranné službě AČR Plzeň Líně. Zasloužila se v rámci globálního rozvoje technologií o přerod zprvu archaického dispečinku v jedno z nejmodernějších pracovišť operačního řízení zdravotnických záchranářů. Samozřejmě nechyběla před dvěma lety ani u náročného stěhování operačního střediska ze „staré záchranky“ do nynějšího sídla na Klatovské třídě v Plzni.

Zároveň Lenka Ptáčková s mimořádným zaujetím působila jako tisková mluvčí ZZS Pk. Vyjadřovala se k událostem více či méně radostným, někdy bohužel i tragickým, které pracovní život záchranářů provázejí. Její hlas zněl téměř denně z rozhlasových přijímačů i televizních obrazovek. Znali ji nejen obyvatelé regionu, ale z celostátních zpráv i diváci z celé republiky. Řadu let vysílala pravidelné vstupy na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Pro svou přátelskou povahu byla oblíbená mezi kolegy, novináři i členy ostaních složek Integrovaného záchranného systému, s nimiž často spolupracovala.

Ti, kteří ji měli rádi, nezapomenou.

Steven Ty Vassil Tento článek se mi líbí

Záchrana 2016

 FINAL_logo_Zachrana2016_col Najvýznamnejšia a najprestížnejšia celoslovenská súťaž záchranárov s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Ministra zdravotníctva SR.

Termín: 12. – 15. 10. 2016, Humenné (Slovensko)

V rámci podujatia Záchrana 2016 sa koná:

 • XXV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou
 • IV. ročník súťaže operátorov tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby
 • III. ročník udeľovania Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby
 
     
Podrobnosti: Záchrana 2016
 
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:


„Historická“ videa z RR

Dnes již „historická“ videa z minulých ročníků Rallye Rejvíz (1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2012, 2013, 2014) a ze slovenské Záchrany 1999 jsou k dispozici zde: http://www.youtube.com/user/jamara155/videos.

Error type: "Bad Request". Error message: "Bad Request" Domain: "usageLimits". Reason: "keyInvalid".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id jamara155 belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

MEMC VII Rallye Rejvíz

VIIth MEMC
Součástí VII. Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC VII) ve francouzské Marseille ve dnech 8. – 11. září 2013 byla i soutěž v poskytování přednemocniční neodkladné péče, které se zúčastnilo 9 mezinárodních týmů – MEMC VII Rallye Rejvíz.
MEMCVII_RR_1305
 
MEMC VII Rallye Rejvíz – výsledková listina
Fotogalerie MEMC VII Rallye Rejviz
Fotogalerie MEMC VII Rallye Rejvíz (Picasa)

 


Zásady správného přístupu k občanům se sluchovým postižením

Pro zájemce, na základě diskuze k úkolu „Pařez“ (RR 2013), zpracovala MUDr. Radka Fousková zásady správného přístupu k občanůmPařez se sluchovým postižením:

 • Nezvyšujte hlas, nikdy nekřičte, což je obvyklá reakce slyšících při komunikaci s Neslyšícími. Působí to jen nesnáze a zhoršuje porozumění.
 • Nesnažte se co nejvíce přiblížit k obličeji sluchově postiženého, zcela mu tím znemožníte odezírání.
 • Odezírání samo o sobě je záležitost velmi náročná. S porozuměním se dá odezírat zhruba 5 minut. Člověk, se kterým hovoříte, může být navíc ve stresu. Bývá vhodnější, použijete-li bezhlasovou artikulaci (mluva se tím přirozeně zvýrazní).
 • Snažte se, aby na váš obličej dopadalo světlo. Buďte vždy otočen tváří k osobě, s níž hovoříte, během hovoru se neodvracejte
 • Vyslovujte zřetelně, mluvte jasně a klidně, nepřehánějte však modulaci hlasu ani mimiku tváře. Můžete použít přirozená gesta (nebudou-li natolik rozmáchlá, že zastíní vaši tvář).
 • Hovoříte-li s nedoslýchavým člověkem, omezte, pokud možno, okolní zvuky a zabraňte tomu, aby mluvilo víc osob najednou.
 • Používejte jednoduchou řeč, čím jednodušší budou vaše slova, tím lépe. Mnohá slova totiž vypadají pro odezírajícího stejně.
 • Neslyšící mívají omezenou slovní zásobu, nepoužívejte proto cizí a málo frekventovaná slova
 • Při nepochopení se snažte vysvětlit věc znovu, jednodušeji, využijte jiné způsoby sdělení.
 • Své sdělení můžete napsat, předejdete tím zbytečným nedorozuměním. Opět použijte co nejjednodušší slova a kratší věty.
 • Slyšící lidé často používají při řeči ironii, kterou je možno sluchem rozeznat. Vyhýbejte se při rozhovoru s neslyšícím ironii.
 • Mluvte vždy přímo se sluchově postiženým, pokud je to on, kdo se na vás obrátil s problémem.

Zdroj: Česká unie neslyšících, Ptáček, V., Ptáčková, A., Spilková, M., Spilková, P., r. v. 2006

Neslyšící podle kulturní definice:

 • Sluchově postižení uživatelé znakového jazyka chtějí být označováni za Neslyšící (s velkým písmenem), protože se považují za jazykovou i kulturní menšinu, kterou z nich dělá existence znakového jazyka, podobné osudy a problémy. Neslyšící jsou navíc jednou z nejsoudržnějších menšin vůbec, protože ji stmeluje velmi snadná vzájemná komunikace a naopak velmi nesnadná komunikace a tisíce každodenních nedorozumění s vnějším světem. (Hrubý, 1997)
 • Mezi další užívaná pojmenování patří (překvapivě i dnes poměrně rozšířený) pojem hluchoněmý, který je naprosto nevyhovující. Označuje totiž člověka, který nejen, že neslyší, ale navíc není ani schopen samostatně se vyjádřit. Většina sluchově postižených hlas používá. Ti, kteří se rozhodli svůj hlas nepoužívat (mají zkušenost s tím, že jim neslyšící nerozumí), komunikují znakovým jazykem. Nejsou tedy němí! (Hrubý, 1997)
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:


Rallye Rejvíz 2013 – úkoly & výsledky

 

Logo Rallye Rejvíz 2013 MUC.RR 2013 Zlaté sluchátko 2013
     
Rallye Rejvíz 2013 – souhrn
Výsledková listina – národní soutěž RR 2013 (MUC.RR, ZS, RLP, RZP)
Výsledková listina – mezinárodní soutěž RR 2013 (PHYS, PARA)
Startovní listina a úkoly Rallye Rejvíz 2013
 
Hlavní sponzoři:    
Olomouc Region T-Mobile
Speciální podpora:    
 

 


Křest knih na RR 2013

V rámci Rallye Rejvíz 2013 proběhne 23. 5. český křest tří nových knih, týkajících se urgentní medicíny:

Klinická propedeutika v urgentní medicíně Viliam Dobiáš: Klinická propedeutika v urgentní medicíněVysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách a pravděpodobně ve světě vůbec, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím v zdravotnické záchranné službě, v operačních střediscích a na urgentních příjmech (emergency) nemocnic a ambulancí, dále studentům lékařských a ošetřovatelských fakult, záchranářům všech stupňů, včetně složek Integrovaného záchranného systému nevyjímaje. Dále ji ocení všichni ti, kteří nechtějí být odkázáni nebo nemohou vyčkat na konziliáře, nebo potřebné kompletní technické vybavení nebo na perfektní diagnostiku nemocnic. Určena je tedy těm, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a případně s minimálním vybavením vozidel záchranné zdravotnické služby.
Kniha je unikátní v tom, že popisuje diagnostiku v terénu u nemocného jen na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření. Umožňuje naučit se získání anamnézy komplexně zejména u onemocněních interních, neurologických, gynekologických a úrazech, stejně tak jako základy fyzikálního vyšetření při různých onemocněních a úrazech bez ohledu na lékařskou specializaci nebo věk a pohlaví nemocného.Česká verze bude k dispozici v červnu 2013, na Rallye Rejvíz možno objednat za zvýhodněnou cenu.

208 stran, 399 Kč, 16,76 €

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře Jana Šeblová, Jiří Knor a kolektiv: Urgentní medicína v klinické praxi lékařeVýjimečná kniha na českém odborném knižním trhu probírá v jednotlivých kapitolách nejčastější neodkladné klinické stavy, se kterými se lékař v prvním kontaktu setkává. Klade důraz na pochopení patofyziologie jednotlivých poruch, na diagnostickou rozvahu a samozřejmě na celkové zvládnutí situace. Zahrnuje celé spektrum činnosti, od neodkladné resuscitace až po psychosociální urgence a zvládání vnějších příčin akutních stavů.416 stran, 699 Kč, 29,36 €
Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny Roman Remeš, Silvie Trnovská a kolektiv: Praktická příručka přednemocniční urgentní medicínyKnižní novinka se zaměřuje ve svém obsahu na pochopení a zvládnutí základních dovednosti ve specifickém prostředí přednemocniční neodkladné péče – zejména komunikace s operačním střediskem, vyhodnocení situace na místě události, vyšetření pacienta, neodkladná resuscitace, maximální správné využití přístrojů a vybavení ambulance. Tyto znalosti jsou klíčem k úspěchu v tak dynamickém oboru jako je urgentní medicína. Text je názorně doplněn fotografiemi, nákresy a tabulkami k lepšímu pochopení tématiky. V současné době se na českém knižním trhu nenachází obdobně prakticky zaměřená publikace.Kniha je určena pro studenty oboru zdravotnický záchranář, specializujícím se zdravotním sestrám, profesionálním záchranářům, ale i lékařům záchranné služby. Dále může sloužit jako cenný zdroj informací pro studenty lékařských fakult se zájmem o akutní obory. Zaměření je vysoce odborné a předpokládá tedy určité základní znalosti.

248 stran, 369 Kč, 15,50 € 

Obě knihy bude možné na místě zakoupit se slevou 15%!