Důležité informace – RR 2016

muc.rr_2016_sm logo_rr2016_20l_250 zs_2016_170
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Letošní novinky a důležité změny:
– Bude jen jedna denní etapa, žádné noční etapy
– Vyhlášení výsledků se koná v Areálu zdraví ve Velkých Losinách
Rallye Rejvíz 2016 krok za krokem – stránka pro mobily, kde jsou všechny materiály, které nečtete a číst byste měli:
Sledujte www.rr2016.cz (optimalizováno pro mobily), kde najdete všechny aktuální informace o letošní Rallye Rejvíz!
Pokyny pro účastníky Rallye Rejvíz
Účastníci ze Slovenska si pro registraci připraví ID profesní komory!
Parkování v areálu Hotelu Dlouhé Stráně
NOVÉ!!!   Mapa umístění úkolů
Pokyny k plnění úkolů
NOVÉ!!!   Minimální akceptovatelné provedení úkonů při Rallye Rejvíz
Kodex chování účastníků „spanilé jízdy“ (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz
Detailní časový program Rallye Rejvíz
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 

 


Záchrana 2016

 FINAL_logo_Zachrana2016_col Najvýznamnejšia a najprestížnejšia celoslovenská súťaž záchranárov s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Ministra zdravotníctva SR.

Termín: 12. – 15. 10. 2016, Humenné (Slovensko)

V rámci podujatia Záchrana 2016 sa koná:

 • XXV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou
 • IV. ročník súťaže operátorov tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby
 • III. ročník udeľovania Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby
Podrobnosti: Záchrana 2016
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:


Ústav experimentálnej psychológie SAV na RR 2016

V rámci jubilejného 20. ročníka súťaže Rallye Rejvíz bude po tretí krát s podporou organizačného týmu RR prebiehať výskum rozhodovania zdravotníckych záchranárov realizovaný tímom psychológov z Ústavu experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave (ÚEP, CSPV SAV).

Prečo výskum pokračuje? V každom roku výskumu môžeme v dôsledku limitovaných zdrojov analyzovať podrobne len 1 situáciu, čo je na vyvodenie všeobecne platných záverov málo. Čím viac dát z rôznych typov situácií zozbierame, tým presvedčivejšie môžu byť naše zistenia.

Kým v roku 2010 sme sa mohli opierať len o videozáznamy riešenia jednej z vybraných úloh (jej analýzu nájdete v poslednej kapitole tejto knihy http://www.psychologia.sav.sk/upload/gurnakova2.pdf), v minulom ročníku sme získali tiež dotazníky a rozhovory s vedúcimi posádok súťaže MUC.RR a národnej súťaže RLP a RZP. Porovnanie dát z minulého ročníka súťaže ukázalo, že môže byť značný rozdiel medzi tým, ako svoju vlastnú prácu hodnotia samotní záchranári a ako ich výkon hodnotia nezávislí experti  – rozhodcovia. Do istej miery prirodzené a bežné nadhodnocovanie vlastných výkonov je však u rôznych typov vedúcich  posádok ZZS rôzne. Kým vyššia sebaistota je u jednej skupiny zdravotníckych záchranárov dôsledkom dlhodobej sebareflexie a dôkladného dodržiavania odporúčaných postupov, u inej skupiny predstavuje naopak príčinu častejších opomenutí a nedokonalostí v procese diagnostikovania a ošetrenia pacienta.

Získané výsledky naznačujú, že rozdiel medzi dobrými a vynikajúcimi záchranármi nespočíva vo vyššom počte rokov praxe a je iba čiastočne ovplyvňovaný stabilnými osobnostnými charakteristikami.  To, čo robí dobrých záchranárov ešte lepšími, je najmä ich ochota rozvíjať sa – rozoznávať a korigovať sklony  k chybám vo vlastnom uvažovaní a postupe. Dôležitú úlohu pritom zohráva spätná väzba, ktorú ponúkajú podobné súťaže.

Nie len vaše, ale aj naše poznanie sa s každým ročníkom súťaže prehlbuje. Preto Vás chceme opäť požiadať o spoluprácu pri zbere tomto údajov. Výskum, ani jeho výsledky neovplyvňujú hodnotenie súťažiacich tímov.

Ako bude výskum prebiehať:

 1. Pre účely porovnania dát zo všetkých častí výskumu bude potrebné poskytnúť niektoré vaše osobné údaje (meno, e-mail) výskumníkom z ÚEP, CSPV SAV, ktorí budú prihlásené posádky v priebehu mesiacov marec – apríl kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, venovaného diagnostike osobnostných čŕt, kognitívneho štýlu a rozhodovania.
 2. Druhú a tretiu fázu zberu údajov predstavuje filmovanie súťažnej úlohy v priebehu RR a krátky rozhovor s vedúcim výjazdovej skupiny (súťažiacej posádky) o zvolenej stratégii riešenia tejto úlohy bezprostredne po nej.
 3. Pretože by sme sa skúmaniu účinkov spätnej väzby na zvyšovanie výkonu posádok ZZS v budúcnosti radi venovali podrobnejšie – ponúkame bezplatné zapožičanie techniky (Go-Pro kamery plus diktafón s mikrofónom) cca 3 súťažiacim posádkam z kategórie RLP, ktoré by mali záujem získať čo najpodrobnejšiu informáciu o vlastnom výkone prostredníctvom videozáznamu z celého svojho pôsobenia v tejto súťaži.
 4. Všetky získané dáta budú spracovávané výhradne tímom ÚEP, CSPV SAV, ktorý bude výsledky výskumu prezentovať v súhrnnej forme na odbornej pôde spôsobom, ktorý zaručí anonymitu jednotlivých respondentov.
 5. Vaša účasť vo výskume bude ocenená drobnou pozornosťou.
Prosíme o spolupráci soutěžící MUC.RR a národní soutěže!
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:


2 týmy z Kanady na Rallye Rejvíz 2016

canada_ew_2016 2 týmy z Kanady, Kanada EAST a Kanada WEST, pod vedením Clarka McGuire zahájily přípravy na Rallye Rejviz 2016!

Podrobnosti na webu: TEAM CANADA EAST WEST

Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 


KATEGORIE & TYP POSÁDKY

Abychom umožnili účast na Rallye Rejvíz co nejvíce zájemcům a přitom byli schopni různě sestavené soutěžící posádky co nejspravedlivěji ohodnotit, zavádíme pro RR nově, v rámci soutěží, KATEGORIE a dle nich definujeme TYPY POSÁDEK. Čtěte dále!
V rámci Rallye Rejvíz 2014 a následujících ročníků proběhnou tyto soutěže:
MUC.RR Soutěž studentů lékařských fakult
(MUC. RR probíhá ve středu, mimo další soutěže)
RLP Národní soutěž posádek RLP – kategorie STANDARD a FREESTYLE
RZP Národní soutěž posádek RZP – kategorie STANDARD a FREESTYLE
ZS Národní soutěž operátorů ZOS Zlaté sluchátko
(Většina úkolů Zlatého sluchátka probíhá v rámci soutěže RZP)
PHYS Mezinárodní soutěž posádek s lékařem – kategorie STANDARD a FREESTYLE
PARA Mezinárodní soutěž posádek bez lékaře – kategorie STANDARD a FREESTYLE
(Národní a mezinárodní soutěže probíhají od pátečního rána paralelně)
KATEGORIE & TYP POSÁDKY
Kategorii si účastníci Rallye Rejvíz volí sami v přihlášce volbou typ posádky, dle složení soutěžící posádky a své volby.
Výběrem typu posádky a odesláním přihlášky soutěžící prohlašují, že jejich posádka je složena podle dále uvedených pravidel a respektují podmínky účasti a pravidla Rallye Rejvíz.
Kategorie STANDARD (ST) ST je určena posádkám ve složení, v jakém pracují v běžném provozu ZZS.
Kategorie FREESTYLE (FS) FS je určena pro ostatní soutěžící a složení posádek je libovolné (např. 3 lékaři, 4 medici, hasiči atd.).
Maximální počet členů posádky v kategorii FS jsou 4 osoby.
Kategorie
Soutěž Typ posádky STANDARD (ST) FREESTYLE (FS)
Povinné složení Složení dle volby
MUC.RR MUC 3 medici* x
RLP RLP-ST 1 lékař + 2 NLZP x
RLP-RV-ST 1 lékař + 1 NLZP + 2 NLZP
(2 vozidla)
x
RLP-FS x 1 lékař + max. 3 soutěžící
RLP-RV-FS x 1 lékař + max. 3 soutěžící
(2 vozidla)
RZP RZP-ST 2 NLZP + 1 dispečer (ZS) x
RZP-FS x max. 3 soutěžící + 1 dispečer (ZS)
PHYS PHYS-ST 1 lékař + 2 NLZP x
PHYS-FS x 1 lékař + max. 3 soutěžící
PARA PARA-ST 2 NLZP x
PARA-FS x max. 4 soutěžící
* Medik = student 4. – 6. ročníku lékařské fakulty.
Účast studentů ze zahraničních LF je možná.
Smíšené posádky (z různých LF nebo různých ZZS) jsou možné.
x = nepřípustná varianta
Další podmínky:
1) Má-li posádka vozidlo(a) zapůjčeno s řidičem, který není soutěžícím, nepočítá se tento řidič do výše uvedeného počtu členů soutěžící posádky.
2) Hodnocení úkolů probíhá dle kategorie ST, respektujeme tedy guidelines a kompetence všech členů posádky.
3) Bude-li v konkrétní kategorii (ST nebo FS) minimálně 5 posádek, bude při vyhlášení výsledků hodnocena samostatně. Pokud ne, bude kategorie hodnocena bez uvedení pořadí na výsledkové listině.
4) V případě „převisu“ zájemců o účast má přednost kategorie ST, bez ohledu na pořadí přihlášky.
5) Změna kategorie nebo typu posádky je možná nejpozději 2 hodiny před startem první etapy (obvykle pátek do 05.00).
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Minimální vybavení posádky

vybaveni
Minimální materiálně technické vybavení posádky
Vozidlo(a) podle typu posádky
(osobní automobily jsou přípustné, naložení pacienta na transportním prostředku do vozidla není hodnoceno)
Ambuvak
Ampulárium
Dlahy na končetiny
Fonendoskop
Glukometr
Injekční jehly a stříkačky
Krční límec
Kyslík 2 l
Kyslíková maska
Monitor s defibrilátorem
Obvazový materiál
Odsávačka
Oxymetr
Rukavice
Diagnostické světlo & svítilny (čelovky) – musí být vlastní!
Teploměr
Termofólie
Tonometr
Transportní prostředek – alespoň jeden
(nosítka, scoop rám, vakuová matrace apod.)
Ventilátor UPV
Vybavení pro hromadné neštěstí
(třídící karty, evidenční listy apod.)
Vybavení pro zajištění dýchacích cest
(pomůcky k intubaci, laryngeální maska, LT, combitubus apod. – dle kompetencí)
Vybavení pro zajištění i. v. linky
(infuze, dezinfekce, infuzní set, náplast, škrtidlo)
pdf Pokyny k plnění úkolů
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 

Michael Haupt, Aďa Michalcova Tento článek se mi líbí

„Historická“ videa z RR

Dnes již „historická“ videa z minulých ročníků Rallye Rejvíz (1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2012, 2013, 2014) a ze slovenské Záchrany 1999 jsou k dispozici zde: http://www.youtube.com/user/jamara155/videos.

Error type: "Bad Request". Error message: "Bad Request" Domain: "usageLimits". Reason: "keyInvalid".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id jamara155 belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Podzimní zasedání realizačního týmu RR

  Rallye Rejvíz 2014
Tradiční podzimní zasedání realizačního týmu RR 22. 11. 2013 v Koutech nad Desnou naplno zahájilo přípravy Rallye Rejvíz 2014.
DSC_87532013-11-22 18.47.43
 2013-11-23 00.05.122013-11-23 00.04.412013-11-23 00.07.39
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:


MEMC VII Rallye Rejvíz

VIIth MEMC
Součástí VII. Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC VII) ve francouzské Marseille ve dnech 8. – 11. září 2013 byla i soutěž v poskytování přednemocniční neodkladné péče, které se zúčastnilo 9 mezinárodních týmů – MEMC VII Rallye Rejvíz.
MEMCVII_RR_1305
MEMC VII Rallye Rejvíz – výsledková listina
Fotogalerie MEMC VII Rallye Rejviz
Fotogalerie MEMC VII Rallye Rejvíz (Picasa)

Zásady správného přístupu k občanům se sluchovým postižením

Pro zájemce, na základě diskuze k úkolu „Pařez“ (RR 2013), zpracovala MUDr. Radka Fousková zásady správného přístupu k občanůmPařez se sluchovým postižením:

 • Nezvyšujte hlas, nikdy nekřičte, což je obvyklá reakce slyšících při komunikaci s Neslyšícími. Působí to jen nesnáze a zhoršuje porozumění.
 • Nesnažte se co nejvíce přiblížit k obličeji sluchově postiženého, zcela mu tím znemožníte odezírání.
 • Odezírání samo o sobě je záležitost velmi náročná. S porozuměním se dá odezírat zhruba 5 minut. Člověk, se kterým hovoříte, může být navíc ve stresu. Bývá vhodnější, použijete-li bezhlasovou artikulaci (mluva se tím přirozeně zvýrazní).
 • Snažte se, aby na váš obličej dopadalo světlo. Buďte vždy otočen tváří k osobě, s níž hovoříte, během hovoru se neodvracejte
 • Vyslovujte zřetelně, mluvte jasně a klidně, nepřehánějte však modulaci hlasu ani mimiku tváře. Můžete použít přirozená gesta (nebudou-li natolik rozmáchlá, že zastíní vaši tvář).
 • Hovoříte-li s nedoslýchavým člověkem, omezte, pokud možno, okolní zvuky a zabraňte tomu, aby mluvilo víc osob najednou.
 • Používejte jednoduchou řeč, čím jednodušší budou vaše slova, tím lépe. Mnohá slova totiž vypadají pro odezírajícího stejně.
 • Neslyšící mívají omezenou slovní zásobu, nepoužívejte proto cizí a málo frekventovaná slova
 • Při nepochopení se snažte vysvětlit věc znovu, jednodušeji, využijte jiné způsoby sdělení.
 • Své sdělení můžete napsat, předejdete tím zbytečným nedorozuměním. Opět použijte co nejjednodušší slova a kratší věty.
 • Slyšící lidé často používají při řeči ironii, kterou je možno sluchem rozeznat. Vyhýbejte se při rozhovoru s neslyšícím ironii.
 • Mluvte vždy přímo se sluchově postiženým, pokud je to on, kdo se na vás obrátil s problémem.

Zdroj: Česká unie neslyšících, Ptáček, V., Ptáčková, A., Spilková, M., Spilková, P., r. v. 2006

Neslyšící podle kulturní definice:

 • Sluchově postižení uživatelé znakového jazyka chtějí být označováni za Neslyšící (s velkým písmenem), protože se považují za jazykovou i kulturní menšinu, kterou z nich dělá existence znakového jazyka, podobné osudy a problémy. Neslyšící jsou navíc jednou z nejsoudržnějších menšin vůbec, protože ji stmeluje velmi snadná vzájemná komunikace a naopak velmi nesnadná komunikace a tisíce každodenních nedorozumění s vnějším světem. (Hrubý, 1997)
 • Mezi další užívaná pojmenování patří (překvapivě i dnes poměrně rozšířený) pojem hluchoněmý, který je naprosto nevyhovující. Označuje totiž člověka, který nejen, že neslyší, ale navíc není ani schopen samostatně se vyjádřit. Většina sluchově postižených hlas používá. Ti, kteří se rozhodli svůj hlas nepoužívat (mají zkušenost s tím, že jim neslyšící nerozumí), komunikují znakovým jazykem. Nejsou tedy němí! (Hrubý, 1997)
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku: