Ústav experimentálnej psychológie SAV na RR 2017

V rámci 21. ročníka Rallye Rejvíz 2017 bude s podporou organizačného tímu RR prebiehať po štvrtý krát výskum rozhodovania posádok ZSS realizovaný skupinou psychológov z Ústavu experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave (ÚEP, CSPV SAV; http://www.psychologia.sav.sk/).

O čo nám ide?
Výskum rozhodovania profesionálov sa stal v niektorých zdravotníckych (anestéziológovia, chirurgovia), ako aj v ďalších náročných profesiách (piloti, letoví dispečeri, velitelia ozbrojených síl), podkladom pre rozpoznanie a cielený rozvoj netechnických zručností, dôležitých pre optimálne rozhodovanie v zložitých a riskantných situáciách. Medzi ne patrí schopnosť rýchlo odhaliť podstatu problému, vybrať optimálne riešenie, efektívne komunikovať a spolupracovať. Každá profesia má však svoje vlastné špecifiká. Naším dlhodobým cieľom je rozpracovanie podobnej klasifikácie v oblasti urgentnej prednemocničnej starostlivosti a Rallye Rejvíz je pre tento účel vynikajúcou príležitosťou.

Mali by ste vedieť, že ..
Vaša úprimnosť je pre kvalitu našich zistení kľúčová. Účasť v žiadnej časti tohto výskumu, ani žiadne naše zistenia neovplyvňujú hodnotenie súťažiacich tímov. Všetky získané informácie a záznamy sú považované za dôverné.  Rozhodcovia ani iní súťažiaci k nim nebudú mať prístup. Pracovať s nimi môžu len výskumníci z ÚEP CSPV SAV a posádky, ktorých sa priamo týkajú. Akékoľvek zistenia z tohto výskumu budú prezentované na odborných podujatiach, alebo v odborných publikáciách formou, ktorá zaručí anonymitu jednotlivých respondentov. 

Ako to bude prebiehať?

  1. Pre účely porovnania údajov zo všetkých častí výskumu nám budú poskytnuté niektoré osobné údaje (meno, e-mail) prihlásených súťažiacich. Vobdobí pred súťažou ich oslovíme e-mailom, s prosbou o vyplnenie cca 30 minútového dotazníka na stránke http://vyskumrozhodovania.eu. Je kratší a jeho otázky sú iné ako v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Prosíme preto o odpovede aj tých súťažiacich, ktorí sa do nášho výskumu zapojili v predchádzajúcom období. Za jeho kompletné vyplnenie pred súťažou dostanú od nás súťažiaci pri prezentácii vo štvrtok 25. 5. 2017 v miestnosti K400 (vedľa recepcie Hotela Dlouhé Stráně) symbolický darček  – multifunkčnú šatku s logom RR.
  2. V rámci súťaže MUCnárodnej kategórie RZP budeme filmovať jednu z úloh. Po jej skončení požiadame vedúcich súťažiacich posádok o krátky rozhovor, zameraný na ich spôsob uvažovania v tejto úlohe. Porovnanie výkonu a rozhovorov u väčšieho počtu posádok v rovnakých úlohách umožní identifikovať psychologické faktory, ktoré pomáhajú alebo naopak prekážajú výberu ideálnej stratégie postupu v tomto type úloh.
  3. Keďže z našich predchádzajúcich výsledkov vyplýva, že výkon posádky v každom momente ovplyvňuje aj množstvo faktorov, ktoré nedokážeme spoľahlivo zachytiť v krátkom rozhovore, radi by sme sprevádzali afilmovali výkon cca 4-5 vybraných posádok v súťaži MUC a v národnej kategórii RLP a RZP v priebehu celej súťaže.

Hlavným benefitom spolupráce pre posádky, ktoré nám umožnia filmovať ich výkon a nahrávať ich komunikáciu o úlohách v priebehu celej súťaže (vrátane spoločných presunov v sanitke), je kópia videozáznamov ich vlastného výkonu v súťaži na USB kľúčoch v období po skončení súťaže. Okrem výnimočnej pamiatky na túto udalosť môže táto nahrávka v kombinácii s detailným hodnotením rozhodcov slúžiť ako kvalitná spätná väzba pre ich ďalšie sebazdokonaľovanie. Posádky, ochotné prijať jedného z nás ako nezávislého pozorovateľa do svojho tímu, nás môžu kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Nielen Vaše, ale aj naše poznanie sa s každým ročníkom súťaže prehlbuje. Preto Vás opäť prosíme o spoluprácu a tešíme na stretnutie s Vami v Koutech nad Desnou!

S pozdravom za tím výskumníkov

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
ÚEP CSPV SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Kontakt: jitka.gurnakova@savba.sk
+421 904 148 264 

Prosíme o spolupráci soutěžící MUC.RR a národní soutěže!

Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva:

captcha

Opište prosím kód z obrázku:

 


Komentáře nejsou povoleny.