facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Křest knih na RR 2013

image_pdf
22.4.2013

V rámci Rallye Rejvíz 2013 proběhne 23. 5. český křest tří nových knih, týkajících se urgentní medicíny:

Viliam Dobiáš: Klinická propedeutika v urgentní medicíně

  • Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách a pravděpodobně ve světě vůbec, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím v zdravotnické záchranné službě, v operačních střediscích a na urgentních příjmech (emergency) nemocnic a ambulancí, dále studentům lékařských a ošetřovatelských fakult, záchranářům všech stupňů, včetně složek Integrovaného záchranného systému nevyjímaje. Dále ji ocení všichni ti, kteří nechtějí být odkázáni nebo nemohou vyčkat na konziliáře, nebo potřebné kompletní technické vybavení nebo na perfektní diagnostiku nemocnic. Určena je tedy těm, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a případně s minimálním vybavením vozidel záchranné zdravotnické služby.
    Kniha je unikátní v tom, že popisuje diagnostiku v terénu u nemocného jen na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření. Umožňuje naučit se získání anamnézy komplexně zejména u onemocněních interních, neurologických, gynekologických a úrazech, stejně tak jako základy fyzikálního vyšetření při různých onemocněních a úrazech bez ohledu na lékařskou specializaci nebo věk a pohlaví nemocného.Česká verze bude k dispozici v červnu 2013, na Rallye Rejvíz možno objednat za zvýhodněnou cenu.
  • 208 stran, 399 Kč, 16,76 €

Jana Šeblová, Jiří Knor a kolektiv: Urgentní medicína v klinické praxi lékaře

  • Výjimečná kniha na českém odborném knižním trhu probírá v jednotlivých kapitolách nejčastější neodkladné klinické stavy, se kterými se lékař v prvním kontaktu setkává. Klade důraz na pochopení patofyziologie jednotlivých poruch, na diagnostickou rozvahu a samozřejmě na celkové zvládnutí situace. Zahrnuje celé spektrum činnosti, od neodkladné resuscitace až po psychosociální urgence a zvládání vnějších příčin akutních stavů.
  • 416 stran, 699 Kč, 29,36 €

Roman Remeš, Silvie Trnovská a kolektiv: Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

  • Knižní novinka se zaměřuje ve svém obsahu na pochopení a zvládnutí základních dovednosti ve specifickém prostředí přednemocniční neodkladné péče – zejména komunikace s operačním střediskem, vyhodnocení situace na místě události, vyšetření pacienta, neodkladná resuscitace, maximální správné využití přístrojů a vybavení ambulance. Tyto znalosti jsou klíčem k úspěchu v tak dynamickém oboru jako je urgentní medicína. Text je názorně doplněn fotografiemi, nákresy a tabulkami k lepšímu pochopení tématiky. V současné době se na českém knižním trhu nenachází obdobně prakticky zaměřená publikace.Kniha je určena pro studenty oboru zdravotnický záchranář, specializujícím se zdravotním sestrám, profesionálním záchranářům, ale i lékařům záchranné služby. Dále může sloužit jako cenný zdroj informací pro studenty lékařských fakult se zájmem o akutní obory. Zaměření je vysoce odborné a předpokládá tedy určité základní znalosti.
  • 248 stran, 369 Kč, 15,50 € 

Obě knihy bude možné na místě zakoupit se slevou 15%!

Aktuální ročník RR