facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Pokyny pro účastníky

image_pdf

 1. Máte-li zájem přijet do Loučné nad Desnou již ve středu 22.05.2024 večer, informujte prosím registraci:
  Miroslava Jurášová: +420 605 721 555
  Lucie Šedová: +420 725 049 446
  Jiří Juráš: +420 774 801 099
  Hana Vacková: +420 731 422 811
  E-mail: registrace@rallye-rejviz.cz
 2. V případě příjezdu ve středu 22.05.2024 je nutné počítat s doplatkem (středa večeře, nocleh, čtvrtek snídaně, oběd).
 3. Máte-li speciální požadavky na ubytování, kontaktujte co nejdříve Miroslavu Jurášovou nebo Hanu Vackovou, požadavky budou vyřizovány podle možností a v pořadí, v jakém budou vzneseny.
 4. Pro urychlení registrace nám prosím zašlete e-mailem na adresu registrace@rallye-rejviz.cz:
  - Seznam účastníků s datem narození, číslem dokladu (OP, pas) a bydlištěm.
  - Typ, registrační značku a rok výroby vozidla soutěžící posádky.
 5. Registrace a ubytování účastníků RR bude probíhat od 22.05.2024 v místnosti K400 (vedle recepce) ve spodní budově hotelu Dlouhé Stráně.
 6. Příjezd 23.05.2024 je nutný nejpozději do 17.00 hod.!
 7. Po příjezdu do areálu Hotelu Dlouhé Stráně prosím parkujte na určených parkovacích plochách (viz Parkování v areálu Hotelu Dlouhé Stráně) a dodržujte pokyny pořadatelů.
 8. Pro registraci a ubytování budete potřebovat (pokud jste nezaslali předem):
  - Doklad o úhradě účastnického poplatku (nebo můžete uhradit účastnický poplatek na místě v hotovosti).
  - Typ, registrační značku a rok výroby vozidla soutěžící posádky.
  - Jména a čísla občanských průkazů všech členů posádky.
 9. Změna kategorie nebo typu posádky je možná nejpozději ve čtvrtek při registraci.
 10. Při registraci podepište prezenční listinu. Certifikáty budou podepsaným po skončení akce zaslány elektronicky.
 11. Jestliže vaše jmenovka nebude připravena již při registraci, vyzvedněte si ji do 30 minut po registraci na nástěnce v hale hlavní budovy. Jmenovku noste viditelně po celou dobu akce.
 12. Při registraci obdržíte stravenky, které budete odevzdávat při stravování. Pokud nepředložíte při výdeji stravy stravenky, neobdržíte jídlo.
 13. Startovní čísla, která obdržíte při registraci, nalepte na přední a zadní část vozidla. Další nálepky, které obdržíte při registraci, nalepte podle možnosti na přední část nebo boky vozidla.
 14. Soutěž startuje zahájením ve čtvrtek 23.05.2024 od 20.30 hod v sále R2.
 15. Startem soutěže vám začíná 36hodinová pracovní směna.
 16. Veškeré informace, týkající se RR, včetně časových údajů, jsou zveřejňovány na webu a zasílány na kontaktní telefon týmu.
 17. Startovní číslo, které obdržíte při registraci, určuje čas vašeho startu k jednotlivým úkolům. Rozpis časů startu bude zveřejněn na webu nebo jej obdržíte jiným způsobem na kontaktní telefon týmu (Viber WhatsApp, SMS, případně další předepsané aplikace).
 18. K plnění úkolů se musíte dostavit včas. Startující posádka musí být v prostoru startu úkolu nejpozději 5 minut před časem svého startu.
  Nebude-li posádka v čase startu v prostoru startu úkolu, nemusí jí být umožněno splnit úkol a posádka za úkol nebude hodnocena.
 19. Pro úspěšné zvládnutí RR je nezbytné znát podrobné Pokyny k plnění úkolů.
 20. Máte-li možnost, naložte do soutěžních vozidel zdravotnický materiál s prošlou expirační dobou (obvazový materiál, infuzní sety…), využijete jej v rámci soutěže.
 21. Doporučujeme označit si vlastní vybavení a materiál ve vozidlech (nosítka, sedačky, dlahy…), mohlo by dojít k záměně.
 22. Provoz motorových vozidel v průběhu Rallye Rejvíz probíhá v režimu běžného silničního provozu a řídí se platnými pravidly silničního provozu.
 23. Při soutěžních etapách bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů (týká se zejména řidičů), v případě pozitivního výsledku hrozí celé posádce diskvalifikace.
 24. Konzultace k místům úkolů a startovním časům proběhne ve čtvrtek od 23.00 do 00.00 hod v místnosti K400 (registrace).
 25. V žádné z etap není hodnocena doba jízdy, na čas se hodnotí pouze čas plnění úkolů.
 26. Protesty lze vznášet proti úhradě poplatku 1 .000,- Kč u ředitele soutěže. Nebude-li protest uznán je poplatek nevratný.
 27. Kontakt na štáb, pro případ nepředvídaných událostí:
  Tel.: +420 602 114 551, e-mail: stab@rallye-rejviz.cz

Pokyny pro účastníky Rallye Rejvíz – příloha 1

Tato příloha upravuje pořizování jakýchkoliv audio, video nahrávek a fotodokumentace v průběhu Rallye Rejvíz a na místě soutěžních úkolů.

 1. Účastníci a diváci soutěžních úkolů v rámci soutěže Rallye Rejvíz berou na vědomí, že pořádání zájmové soutěže zdravotnických týmů pod ochrannou známkou Rallye Rejvíz registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví přísluší jejímu vlastníkovi, RALLYE REJVÍZ z.s., a požívá právní ochrany dle zákona číslo 441/2000 Sb. O ochranných známkách. Pouze vlastníkovi pak přísluší tuto známku využívat ve spojení s výrobky a službami.
 2. Pro pořizování audiovizuálních nahrávek nebo fotodokumentace v průběhu a na místě soutěžních úkolů musí být příslušná osoba akreditována dle pravidel akreditace při Rallye Rejvíz. Toto se nevztahuje na členy RALLYE REJVÍZ z.s. a členy organizačního týmu Rallye Rejvíz.
 3. Komerční využití jakýchkoliv audio, video nahrávek a fotodokumentace, na kterých bude patrno označení “Rallye Rejvíz“ v průběhu a na místě soutěžních úkolů je zakázáno a vlastník ochranné známky, RALLYE REVÍZ z.s., podnikne veškeré právní kroky k zamezení dalšího šíření výše uvedené dokumentace.
 4. Pohyb a činnost kameramanů a fotografů na místě soutěžní úlohy je podřízen pokynům rozhodčího úlohy. V případě neuposlechnutí pokynů rozhodčího bude kameraman/fotograf z prostoru úlohy vykázán.
 5. Pro použití externího světelného zdroje nebo externího zábleskového zařízení pro pořízení záznamu si musí příslušná osoba předem vyžádat ústní souhlas rozhodčího úlohy.
 6. Tato příloha platí jak pro soutěžící a účastníky, tak pro jejich doprovod a diváky soutěžních úloh.

Aktuální ročník RR