facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Pokyny pro účastníky

image_pdf

Po odeslání přihlášky:

 1. Připravte si kontaktní mobilní telefon týmu, který jste uvedli v přihlášce.
  V telefonu musíte mít funkční datové připojení a základní aplikace: Google Maps, Viber a WhatsApp.
  Další nezbytné aplikace budou upřesněny před zahájením soutěže.
 2. Veškeré informace o Rallye Rejvíz, včetně časových údajů, budou zasílány na kontaktní mobilní telefon týmu nebo zveřejňovány na webu.
 3. Připravte si Minimální vybavení posádky, které budete potřebovat pro plnění úkolů.
 4. Pro úspěšné zvládnutí Rallye Rejvíz je nezbytné znát Pokyny k plnění úkolů. Seznamte se s nimi předem a budete-li mít dotazy, pošlete je na e-mail stab@rallye-rejviz.cz.

Před příjezdem:

 1. Chcete-li přijet do Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou již ve středu 22.05.2024 večer, informujte prosím předem registraci na e-mail registrace@rallye-rejviz.cz.
 2. V případě příjezdu ve středu 22.05.2024 je nutné počítat s doplatkem (středa: večeře a nocleh, čtvrtek: snídaně a oběd).
 3. Máte-li speciální požadavky na stravu nebo ubytování, kontaktujte co nejdříve registraci na e-mail registrace@rallye-rejviz.cz.
  Požadavky budou vyřizovány podle možností a v pořadí, v jakém budou vzneseny a mohou být zpoplatněny.
 4. Pro urychlení registrace nám prosím zašlete, pokud jste již neuvedli v přihlášce, e-mailem na adresu registrace@rallye-rejviz.cz:
  • Seznam účastníků s datem narození, číslem dokladu (OP, pas) a bydlištěm.
  • Typ, registrační značku a rok výroby vozidla soutěžící posádky.
 5. Registrace a ubytování účastníků Rallye Rejvíz bude probíhat od 22.05.2024 v místnosti K400 (vedle recepce) ve spodní budově hotelu Dlouhé Stráně.
 6. Příjezd 23.05.2024 je nutný nejpozději do 17:00 hod!
 7. Kontakty na registraci:
  E-mail: registrace@rallye-rejviz.cz
  Miroslava Jurášová: +420 605 721 555
  Lucie Šedová: +420 725 049 446
  Jiří Juráš: +420 774 801 099
  Hana Vacková: +420 731 422 811

Po příjezdu:

 1. Po příjezdu do areálu Hotelu Dlouhé Stráně prosím parkujte na určených parkovacích plochách (viz Parkování v areálu Hotelu Dlouhé Stráně) a dodržujte pokyny pořadatelů.
 2. Pro registraci a ubytování budete potřebovat (pokud jste nezaslali předem):
  • Doklad o úhradě účastnického poplatku (nebo můžete uhradit účastnický poplatek na místě v hotovosti).
  • Typ, registrační značku a rok výroby vozidla soutěžící posádky.
  • Jména a čísla občanských průkazů všech členů posádky.
 3. Změna kategorie nebo typu posádky je možná nejpozději ve čtvrtek při registraci.
 4. Při registraci podepište prezenční listinu. Certifikáty budou podepsaným po skončení akce zaslány e-mailem.
 5. Jestliže vaše jmenovka nebude připravena již při registraci, vyzvedněte si ji do 30 minut po registraci na nástěnce v hale hlavní budovy. Jmenovku noste viditelně po celou dobu akce.
 6. Při registraci obdržíte stravenky, které budete odevzdávat při stravování. Pokud nepředložíte při výdeji stravy stravenky, neobdržíte jídlo.
 7. Startovní čísla, která obdržíte při registraci, nalepte na přední a zadní část vozidla. Další nálepky, které obdržíte při registraci, nalepte podle možnosti na přední část nebo boky vozidla.
 8. Startovní číslo, které obdržíte při registraci, určuje čas vašeho startu k jednotlivým úkolům.
  Časy startu a zadání pro jednotlivé úkoly obdržíte na kontaktní mobilní telefon týmu nebo budou zveřejněny na webu.
 9. Soutěž startuje zahájením ve čtvrtek 23.05.2024 od 20:30 hod v sále R2.
  Účast na zahájení je povinná.
  Startem soutěže vám začíná pracovní směna, jejíž délka není známa.
 10. Máte-li možnost, vezměte si s sebou zdravotnický materiál s prošlou expirační dobou (obvazový materiál, infuzní sety…), využijete jej v rámci soutěže.
 11. Doporučujeme označit si vlastní vybavení a materiál ve vozidlech (nosítka, sedačky, dlahy…), mohlo by dojít k záměně.
 12. Provoz motorových vozidel v průběhu Rallye Rejvíz probíhá v režimu běžného silničního provozu a řídí se platnými pravidly silničního provozu.
 13. Při soutěžních etapách bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů (týká se zejména řidičů) a v případě pozitivního výsledku hrozí celé posádce diskvalifikace.
 14. Konzultace k místům úkolů a startovním časům proběhne ve čtvrtek od 23:00 do 00:00 hod v místnosti K400 (registrace).
 15. V žádné z etap není hodnocena doba jízdy, hodnotí se pouze čas plnění úkolů.
 16. Protesty lze vznášet proti úhradě poplatku 1.000 CZK u ředitele soutěže. Nebude-li protest uznán je poplatek nevratný.
 17. Kontakt na štáb, pro případ nepředvídaných událostí:
  Tel.: +420 602 114 551
  E-mail: stab@rallye-rejviz.cz

Pořizování audio, video nahrávek a fotodokumentace v průběhu Rallye Rejvíz a na místě soutěžních úkolů (platí pro soutěžící, účastníky, jejich doprovod a diváky soutěžních úkolů):

 1. Účastníci a diváci soutěžních úkolů v rámci Rallye Rejvíz berou na vědomí, že pořádání akce pod ochrannou známkou Rallye Rejvíz registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví přísluší jejímu vlastníkovi, RALLYE REJVÍZ z.s., a požívá právní ochrany dle zákona číslo 441/2000 Sb. O ochranných známkách. Pouze vlastníkovi pak přísluší tuto známku využívat ve spojení s výrobky a službami.
 2. Pro pořizování audiovizuálních nahrávek nebo fotodokumentace v průběhu a na místě soutěžních úkolů musí být příslušná osoba akreditována dle pravidel akreditace při Rallye Rejvíz. Toto se nevztahuje na členy RALLYE REJVÍZ z.s. a členy organizačního týmu Rallye Rejvíz.
 3. Komerční využití jakýchkoliv audio, video nahrávek a fotodokumentace, na kterých bude patrno označení “Rallye Rejvíz“ v průběhu a na místě soutěžních úkolů je zakázáno a vlastník ochranné známky, RALLYE REVÍZ z.s., podnikne veškeré právní kroky k zamezení dalšího šíření výše uvedené dokumentace.
 4. Pohyb a činnost kameramanů a fotografů na místě soutěžního úkolu je podřízen pokynům rozhodčího nebo pořadatele na místě úkolu. V případě neuposlechnutí pokynů rozhodčího/pořadatele bude kameraman/fotograf z prostoru úkolu vykázán.
 5. Pro použití externího světelného zdroje nebo externího zábleskového zařízení pro pořízení záznamu si musí příslušná osoba předem vyžádat ústní souhlas rozhodčího úkolu.

Aktuální ročník RR