• Rallye RejvízMáte-li zájem přijet do Koutů nad Desnou již ve středu 22. 5. 2019 večer, informujte prosím registraci:
  • Miroslava Jurášová, tel. 605 721 555
  • Lucie Šedová, tel. 725 049 446
  • Hana Vacková, tel. 731 422 811
  • E-mail (společný): registrace@rallye-rejviz.com
 • Máte-li speciální požadavky na ubytování, kontaktujte co nejdříve Miroslavu Jurášovou nebo Lucii Šedovou, požadavky budou vyřizovány podle možností a v pořadí, v jakém budou vzneseny.
 • V případě příjezdu ve středu 22. 5. 2019 je nutné počítat s doplatkem (středa večeře, nocleh, čtvrtek snídaně, oběd).
 • Po příjezdu do areálu hotelu Dlouhé Stráně budou vozidla navedena na vyhrazené parkovací plochy, dodržujte prosím pokyny pořadatelů.
 • Prezentace a ubytování bude probíhat od 22. 5. 2019 v místnosti K400 (vedle recepce) ve spodní budově hotelu Dlouhé Stráně.
 • Příjezd 23. 5. 2019 je nutný nejpozději do 17.00 hod.!
 • Pro urychlení registrace, pokud jste tak již neučinili, nám prosím zašlete e-mailem na adresu registrace@rallye-rejviz.com:
  • Seznam účastníků s datem narození, číslem dokladu (OP, pas) a bydlištěm.
  • Typ, registrační značku a rok výroby vozidla soutěžící posádky.
 • Pro registraci a ubytování budete potřebovat:
  • Doklad o úhradě účastnického poplatku (nebo můžete uhradit účastnický poplatek na místě v hotovosti).
  • RZ a rok výroby vozidla, se kterým jste přijeli.
  • Jména a čísla občanských průkazů všech členů posádky.
 • Při registraci podepište prezenční listinu. Po skončení akce budou všem podepsaným zaslány certifikáty e-mailem. 
 • Jestliže vaše jmenovka nebude připravena již při registraci, vyzvedněte si ji do 30 minut po registraci na nástěnce v hale hlavní budovy. Jmenovku noste viditelně po celou dobu akce.
 • Při registraci obdržíte stravenky, které budete odevzdávat při stravování. Pokud nepředložíte při výdeji stravy stravenky, neobdržíte jídlo.
 • Startovní čísla, která obdržíte při registraci, nalepte na přední a zadní část vozidla. Další nálepky, které obdržíte při registraci, nalepte podle možnosti na přední část nebo boky vozidla.
 • Startovní číslo, které obdržíte při registraci, určuje vaše pořadí startu v jednotlivých etapách. Rozpis časů startu pro jednotlivé etapy bude vyvěšen na nástěnce po dokončení registrace všech posádek, věnujte mu prosím pozornost.
 • Změna kategorie nebo typu posádky je možná nejpozději do 24.00 dne 23. 5. 2019 (čtvrtek).
 • Veškeré informace týkající se akce včetně časových údajů jsou zveřejňovány na nástěnce v hale hlavní budovy, věnujte jim ve vlastním zájmu pozornost.
 • Program začíná ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 20.30 hod v sále R2.
 • Máte-li možnost, naložte do soutěžních vozidel zdravotnický materiál s prošlou expirační dobou (obvazový materiál, infuzní sety…), využijete jej v rámci soutěže.
 • Doporučujeme označit si vlastní vybavení a materiál ve vozidlech (nosítka, sedačky, dlahy…), mohlo by dojít k záměně.
 • Provoz motorových vozidel v průběhu Rallye Rejvíz probíhá v režimu běžného silničního provozu a řídí se platnými pravidly silničního provozu.
 • Při soutěžních etapách bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů (týká se zejména řidičů), v případě pozitivního výsledku hrozí posádce diskvalifikace.
 • Konzultace k místům úkolů a startovním časům proběhne ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 23.00 do 24.00 hod. v místnosti K400.
 • Startem soutěže vám začíná 24 hodinová pracovní směna a vystřídání po směně není zaručeno.
 • Při startu do etap dodržujte časy startu – startující vozidlo musí být v prostoru startu nejpozději 5 minut před startem. Pokud startující vozidlo nebude v době startu na místě startu, nebude do etapy vpuštěno a posádka bude hodnocena, jako by se etapy nezúčastnila.
 • Doporučujeme vaší pozornosti také podrobné pokyny k plnění úkolů.
 • V žádné z etap není hodnocena celková doba jízdy, na čas se hodnotí pouze plnění úkolů a vsuvek.
 • Protesty lze vznášet proti úhradě poplatku 1 000,- Kč u ředitele soutěže. Nebude-li protest uznán, je poplatek nevratný.
 • Kontakt na štáb pro případ nepředvídaných událostí:
  Tel. +420 731 594 238, e-mail stab@rallye-rejviz.com
 • Pokyny pro účastníky RALLYE REJVÍZ – pořizování audio, video nahrávek a fotodokumentace v průběhu Rallye Rejvíz a na místě soutěžních úkolů.
 1. Účastníci a diváci soutěžních úkolů v rámci soutěže Rallye Rejvíz berou na vědomí, že pořádání zájmové soutěže zdravotnických týmů pod ochrannou známkou Rallye Rejvíz registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví přísluší jejímu vlastníkovi, RALLYE REJVÍZ z.s., a požívá právní ochrany dle zákona číslo 441/2000 Sb. O ochranných známkách. Pouze vlastníkovi pak přísluší tuto známku využívat ve spojení s výrobky a službami.
 2. Pro pořizování audiovizuálních nahrávek nebo fotodokumentace v průběhu a na místě soutěžních úkolů musí být příslušná osoba akreditována dle pravidel akreditace při Rallye Rejvíz. Toto se nevztahuje na členy z. s. RALLYE REJVÍZ a členy organizačního týmu Rallye Rejvíz.
 3. Komerční využití jakýchkoliv audio, video nahrávek a fotodokumentace, na kterých bude patrno označení “„Rallye Rejvíz“ v průběhu a na místě soutěžních úkolů je zakázáno a vlastník ochranné známky, RALLYE REVÍZ z.s., podnikne veškeré právní kroky k zamezení dalšího šíření výše uvedené dokumentace.
 4. Pohyb a činnost kameramanů a fotografů na místě soutěžní úlohy je podřízen pokynům rozhodčího úlohy. V případě neuposlechnutí pokynů rozhodčího bude kameraman/fotograf z prostoru úlohy vykázán.
 5. Pro použití externího světelného zdroje nebo externího zábleskového zařízení pro pořízení záznamu si musí příslušná osoba předem vyžádat ústní souhlas rozhodčího úlohy.
 6. Tato příloha platí jak pro účastníky, tak pro doprovod účastníků a diváky soutěžních úloh.
   
pdf Pokyny k plnění úkolů (platí obecně, pro všechny úkoly)
pdf Minimální akceptovatelné provedení úkonů při Rallye Rejvíz
   
Máte dotaz?

Vaše jméno (povinné):

Váš e-mail (povinný):

Telefon:

Vaše zpráva: