facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Soutěž hlídek PČR

image_pdf

Od roku 2015 je součástí Rallye Rejvíz odborné metodické zaměstnání „Soutěž prvosledových hlídek Policie České republiky“, připravované realizačním týmem Rallye Rejvíz v těsné spolupráci s Ředitelstvím služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

Jedním ze zákonných úkolů Policie České republiky je dohled nad dodržováním veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti občanů České republiky a všech osob pohybujících se na jejím území.

Důležitou složkou Policie ČR, plnící tento úkol je služba pořádkové policie, jejíž součástí jsou prvosledové hlídky (PSH), které představují první linii ochrany proti kriminalitě a porušování zákonů v rámci jim svěřené lokality.

Prvosledové hlídky vykonávají především hlídkovou činnost se zaměřením na:

  • Prevenci – samotná přítomnost policie na veřejných místech působí preventivně na potenciální pachatele. Viditelná přítomnost uniformovaných policistů výrazně snižuje riziko vzniku trestné činnosti a pomáhá udržovat klid a pořádek.
  • Rychlou reakci – PSH jsou schopny rychle reagovat na události, jako jsou krádeže, rvačky, dopravní nehody nebo jiné mimořádné situace. Rychlá reakce může zamezit eskalaci problémů a minimalizovat škody na životě, zdraví a majetku.
  • Interakce s občany – členové PSH jsou často první policisté, se kterými se občané
    v případě potřeby setkají.
  • Shromažďování informací – policisté prvosledových hlídek shromažďují informace o podezřelých osobách, aktivitách a místech, kde dochází k páchání trestné činnosti. PSH tak významnou měrou přispívají k úspěšnému vyšetřování trestných činů a přestupků a k prevenci kriminality.

Policisté zařazení k prvosledovým hlídkám pořádkové policie při výkonu služby mnohdy čelí nebezpečným a náročným situacím, jako jsou konflikty s pachateli trestné činnosti či nutnost rychlého rozhodování v krizových situacích.

Členové PSH jsou vybaveni na vysoké úrovni nejen materiálně, ale rovněž odbornými dovednostmi jako např. schopností empatie a komunikace a procházejí kontinuálním výcvikem.

Nedílnou součástí výcviku PSH je Soutěž prvosledových hlídek Policie České republiky (SH PČR). V podmínkách, velmi se přibližujících reálným situacím, samostatně i v součinnosti s posádkami zdravotnické záchranné služby a dalších složek IZS, členové PSH řeší nejen „policejní“ úkoly, ale především situace, které je při výkonu služby mohou potkat a přesahují rámec výkonu služby PSH.

Úkoly (modelové situace) jsou připraveny podle skutečných událostí, ke kterým v minulosti došlo.

Policisté PSH na modelových situacích praktikují a zdokonalují praktické a nacvičené postupy, získané pravidelným výcvikem a ověřují si hranice své psychické a fyzické odolnosti. Jako příklady lze uvést řešení úkolů spadajících do působnosti specializovaných policejních útvarů (komunikace, vyjednávání…), zdravotnické záchranné služby (poskytnutí zdravotnické pomoci při náhlé zástavě oběhu, porod v terénu…).

Od šestého ročníku se SH PČR stala mezinárodní, účastní se jí zahraniční policejní týmy z Polska, Německa a Slovenska.

Zpětná vazba od účastníků a hodnocení potvrzují, že Soutěž prvosledových hlídek Policie České republiky je, zejména pro atraktivní formu výcviku a vysokou odbornou úroveň, velmi kladně hodnocena policisty, kteří se jí účastní a její prestiž a renomé se nešíří jen mezi policisty Policie České republiky, ale také mezi policisty okolních států.