facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

O Rallye Rejvíz

image_pdf

Rallye Rejvíz je mezinárodní odborné zaměstnání a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb založené v roce 1997.

Během Rallye Rejvíz si posádky zdravotnické záchranné služby (s lékařem /RLP/ i bez lékaře /RZP/) praktickou soutěžní formou prověřují, porovnávají a cvičí koordinaci své práce při simulovaných zásazích (odborné úkoly jsou koncipovány jako normální případ - výjezd posádky ZZS) a odborné schopnosti jednotlivých členů posádky.

Stana

Nedílnou a neocenitelnou součástí Rallye Rejvíz je také výměna praktických zkušeností mezi pracovníky záchranných služeb z Česka a ze zahraničí.

První ročník Rallye Rejvíz se konal v roce 1997, u příležitosti 20. výročí založení Záchranné služby Jeseník v osadě Rejvíz (nejvýše položená horská osada ve Slezsku) v srdci Jeseníků. Pozitivní ohlas, který  u účastníků akce vyvolala, přiměl „duchovní otce" Rallye Rejvíz MUDr. Jiřího Staňu a Jana Maršálka, aby zorganizovali další ročníky.

Zvací dopis

Tento dopis, který jsme v roce 1997 rozesílali, spolu s propozicemi, přihlášeným posádkám asi nejlépe vystihuje základní poslání Rallye Rejvíz - prakticky a soutěžní formou přispět k výměně zkušeností, které posádky zdravotnických záchranných služeb získávají při své každodenní práci.

Místem konání Rallye Rejvíz byl v letech 1998 - 2008 sportovně-rekreační areál BOHEMA ve Zlatých Horách (okres Jeseník), od roku 2009 se Rallye Rejvíz koná v Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou (okres Šumperk), na jižní straně masivu Jeseníků.

Rallye Rejvíz 2000 byla doplněna o součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému "JEŘÁB" a druhý ročník dětské záchranářské soutěže Helpíkův pohár.

Velmi úspěšný byl ročník 2004, který byl obohacen o mezinárodní konferenci složek integrovaného záchranného systému Rescue Jeseník 2004.

ZZK 2007 600

V roce 2007 obdržel realizační tým Rallye Rejvíz z rukou prezidenta České republiky Václava Klause Zlatý záchranářský kříž za výjimečný přínos pro záchranářství.

Za dobu své existence se Rallye Rejvíz vyprofilovala do dnešní podoby odborného zaměstnání a soutěže pro posádky zdravotnické záchranné služby a současně společenského setkání pracovníků zdravotnických záchranných služeb a dalších složek IZS.

Pořadatelem Rallye Rejvíz je zapsaný spolek RALLYE REJVÍZ, které založili členové realizačního týmu Rallye Rejvíz. Soutěž se hodnotí jednotným bodovacím systémem, kdy vítězí posádka s největším počtem bodů.

Za dobu své existence Rallye Rejvíz získala takové renomé, že odbornou garanci převzaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEPSlovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof a akce se stala součástí odborného vzdělávání pracovníků zdravotnických záchranných služeb.

AZZS 2018 600

V roce 2018 ocenila práci realizačního týmu Rallye Rejvíz Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky.

Tradičními spolupořadateli, podporovateli a sponzory jsou Olomoucký kraj, Obec Loučná nad Desnou, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje, Horská služba Jeseníky, MEDIPRAX CB, OMS - MEDI, SICAR, Studio - 4 Jeseník a celá řada dalších firem a organizací.

Ale našimi největšími sponzory jsou nadšení a zapálení dobrovolníci, kteří se podílejí na přípravě a realizaci Rallye Rejvíz a bez jejichž práce by Rallye Rejvíz nikdy nemohla existovat.

Děkujeme vám!