Rallye Rejvíz je mezinárodní odborné metodické zaměstnání a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb založené v roce 1997.

V roce 2007 obdržel realizační tým Rallye Rejvíz z rukou prezidenta České republiky Václava Klause Zlatý záchranářský kříž za výjimečný přínos pro záchranářství.

V roce 2018 ocenila práci realizačního týmu Rallye Rejvíz Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky.

Během Rallye Rejvíz si posádky zdravotnické záchranné služby (s lékařem /RLP/ i bez lékaře /RZP/) praktickou soutěžní formou prověřují, porovnávají a cvičí koordinaci své práce při simulovaných zásazích (odborné úkoly jsou koncipovány jako normální případ – výjezd posádky ZZS) a odborné schopnosti jednotlivých členů posádky.

Nedílnou a neocenitelnou součástí Rallye Rejvíz je také výměna praktických zkušeností mezi pracovníky záchranných služeb z Česka a ze zahraničí.

První ročník Rallye Rejvíz se konal v roce 1997, u příležitosti 20. výročí založení Záchranné služby Jeseník v osadě Rejvíz (nejvýše položená horská osada ve Slezsku) v srdci Jeseníků. Pozitivní ohlas, který  u účastníků akce vyvolala, přiměl „duchovní otce“ Rallye Rejvíz MUDr. Jiřího Staňu a Jana Maršálka, aby zorganizovali další ročníky.

Místem konání Rallye Rejvíz byl v letech 1998-2008 sportovně-rekreační areál BOHEMA ve Zlatých Horác (okres Jeseník), od roku 2009 se Rallye Rejvíz koná v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou (okres Šumperk), na jižní straně masivu Jeseníků.

Rallye Rejvíz 2000 byla doplněna o součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému „JEŘÁB“ a druhý ročník dětské záchranářské soutěže Helpíkův pohár.

Velmi úspěšný byl ročník 2004, který byl obohacen o mezinárodní konferenci složek integrovaného záchranného systému Rescue Jeseník 2004.

Dopis k Rallye Rejvíz 1997Tento dopis, který jsme v roce 1997 rozesílali, spolu s propozicemi, přihlášeným posádkám asi nejlépe vystihuje základní poslání Rallye Rejvíz – prakticky a soutěžní formou přispět k výměně zkušeností, které posádky zdravotnických záchranných služeb získávají při své každodenní práci.

Za dobu své existence se Rallye Rejvíz vyprofilovala do dnešní podoby odborného metodického zaměstnání a soutěže pro standardní posádky zdravotnické záchranné služby a současně společenského setkání pracovníků záchranných služeb.

Pořadatelem Rallye Rejvíz je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) RALLYE REJVÍZ, které založili členové realizačního týmu Rallye Rejvíz. Rallye Rejvíz je koncipována jako automobilová orientační soutěž, doplněná odbornými úkoly s tematikou zdravotnické záchranné služby. Soutěž se hodnotí jednotným bodovacím systémem, kdy vítězí posádka s největším počtem bodů.

Za dobu své existence Rallye Rejvíz získala takové renomé, že odbornou garanci převzaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEPSlovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof a akce se stala součástí odborného vzdělávání pracovníků zdravotnických záchranných služeb.

Tradičními spolupořadateli a sponzory jsou Olomoucký kraj, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Mediprax CB, SICAR Sibřina, OMS – MEDI, Studio – 4 Jeseník, Policie ČR Olomouckého kraje a celá řada firem a organizací, ale především mnoho nadšených a zápálených jednotlivců, bez jejichž dobrovolné práce by nikdy nemohla Rallye Rejvíz existovat. Děkujeme vám!