facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Soutěže, kategorie a typy posádek

image_pdf

Účast na Rallye Rejvíz chceme umožnit všem zájemcům a přitom se snažíme různě sestavené soutěžící posádky co nejspravedlivěji ohodnotit.
Proto jsme zavedli, v rámci soutěží, KATEGORIE a dle nich definujeme TYPY POSÁDEK.

Jak se přihlásit do soutěže?

Rallye Rejvíz je otevřena všem zájemcům. Každá soutěž má vypsané kategorie a jim určená pravidla.

 1. Můžete se přihlásit do soutěže dle vlastního výběru a jejich pravidel.
 2. Některé soutěže obsahují další dělení do kategorií. Je nutné vybrat si správnou kategorii podle složení vašeho týmu.
 3. Posádku je nutné sestavit podle pravidel vypsaných soutěží a jejich kategorií. Jen tak můžeme všechny soutěžící posádky spravedlivě ohodnotit.
 4. Po zvolení typu posádky vyplňte přihlášku. Odesláním přihlášky soutěžící prohlašují, že jejich posádka je složena podle dále uvedených pravidel a respektují podmínky účasti a pravidla Rallye Rejvíz.

Soutěže

V rámci Rallye Rejvíz probíhají tyto soutěže:

SoutěžPodrobnosti
MUC.RRSoutěž studentů lékařských fakult
MUC. RR probíhá ve středu, mimo ostatní soutěže.
RLPNárodní soutěž posádek RLP
kategorie STANDARD (ST) a FREESTYLE (FS)
RZPNárodní soutěž posádek RZP
kategorie STANDARD (ST) a FREESTYLE (FS)
Součástí soutěže jsou i některé úkoly Zlatého sluchátka.
ZSSoutěž operátorů ZOS Zlaté sluchátko
Většina úkolů Zlatého sluchátka probíhá v rámci soutěže RZP.
PHYSMezinárodní soutěž posádek s lékařem
kategorie STANDARD (ST) a FREESTYLE (FS)
PARAMezinárodní soutěž posádek bez lékaře
kategorie STANDARD (ST) a FREESTYLE (FS)
SH PČR Soutěž prvosledových hlídek Policie ČR
SH PČR probíhá současně s RLP, RZP, PARA a PHYS a soutěžní úkoly jsou zařazeny do všech ostatních soutěží.
Soutěže (RLP, RZP, ZS, PHYS, PARA a SH PČR) probíhají paralelně.

Všechny soutěže, mimo MUC.RR, probíhají paralelně od čtvrtečního večera do sobotního rána.

Kategorie

KategoriePodrobnosti
STANDARD (ST)ST je určena posádkám ve složení, v jakém pracují v běžném provozu ZZS.
RLP-ST: 1 lékař + 2 NLZP
RLP-RV-ST: 1 lékař + 1 NLZP + 2 NLZP ve 2 vozidlech
RZP-ST: 2 NLZP
FREESTYLE (FS)FS je určena pro ostatní soutěžící a složení posádek je libovolné (např. 3 lékaři, 4 medici, hasiči, studenti nelékařských oborů...).
Maximální počet členů posádky v kategorii FS jsou 4 osoby.

Typy posádek a pravidla

SoutěžTyp posádkySTANDARD (ST)
Povinné složení
FREESTYLE (FS)
Složení dle volby
MUC.RRMUC3 medici*x
RLPRLP-ST1 lékař + 2 NLZPx
RLP-RV-ST1 lékař + 1 NLZP + 2 NLZP
(2 vozidla)
x
RLP-FSx1 lékař + max. 3 soutěžící
RLP-RV-FSx1 lékař + max. 3 soutěžící
(2 vozidla)
RZPRZP-ST2 NLZP + 1 dispečer (ZS)x
RZP-FSxmax. 3 soutěžící + 1 dispečer (ZS)
PHYSPHYS-ST1 lékař + 2 NLZPx
PHYS-FSx1 lékař + max. 3 soutěžící
PARAPARA-ST2 NLZPx
PARA-FSxmax. 4 soutěžící
x = nepřípustná varianta
* Medik = student 4. – 6. ročníku lékařské fakulty. Účast studentů ze zahraničních LF je možná.
Studenti nelékařských zdravotnických oborů se mohou hlásit do RZP-FS.
Smíšené posádky (z různých LF nebo různých ZZS) jsou možné.

Další podmínky

1) Má-li posádka vozidlo(a) zapůjčeno s řidičem, který není soutěžícím, nepočítá se tento řidič do výše uvedeného počtu členů soutěžící posádky.
2) Hodnocení úkolů probíhá dle kategorie ST, respektujeme tedy platné guidelines a kompetence všech členů posádky.
3) Bude-li v konkrétní kategorii (ST nebo FS) minimálně 5 posádek, bude při vyhlášení výsledků hodnocena samostatně. Pokud ne, bude kategorie hodnocena bez uvedení pořadí na výsledkové listině.
4) V případě "převisu" zájemců o účast má přednost kategorie ST, bez ohledu na pořadí přihlášky.
5) Změna kategorie nebo typu posádky je možná nejpozději ve čtvrtek při registraci soutěžící posádky.

Do jaké soutěže se přihlásit?

Vhodnou kategorii si můžete vybrat i podle počtu členů soutěžící posádky a přítomnosti lékaře v posádce:

1 soutěžící v posádce

 • ZS (1 dispečer)

2 soutěžící v posádce

 • S lékařem?
  • RLP-FS (1 lékař + 1 soutěžící)
  • RLP-RV-FS (1 lékař + 1 soutěžící, 2 vozidla)
 • Bez lékaře?
  • RZP-FS (1 soutěžící + 1 dispečer)

3 soutěžící v posádce

 • S lékařem?
  • RLP-ST (1 lékař + 2 NLZP)
  • RLP-FS (1 lékař + 2 soutěžící)
  • RLV-RV-FS (1 lékař + 2 soutěžící, 2 vozidla)
 • Bez lékaře?
  • RZP-ST (2 NLZP + 1 dispečer)
  • RZP-FS (2 soutěžící + 1 dispečer)

4 soutěžící v posádce

 • S lékařem?
  • RLP-FS (1 lékař + 3 soutěžící)
  • RLP-RV-ST (1 lékař + 1+2 NLZP, 2 vozidla)
  • RLP-RV-FS (1 lékař + 3 soutěžící, 2 vozidla)
 • Bez lékaře?
  • RZP-FS (3 soutěžící + 1 dispečer)

Aktuální ročník RR