facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Helpíkův pohár

image_pdf

Dětská záchranářská soutěž

V každodenní praxi se setkáváme se závažnými nedostatky v poskytování laické první pomoci. Není naším cílem zabývat se, čím jsou tyto nedostatky způsobeny, jestli nese větší vinu nízká úroveň vzdělávání a zdravotnické osvěty, či stoupající lidská lhostejnost a egoismus. Sami jsme se v praxi přesvědčili, že o problematiku první pomoci je velký zájem už u dětí předškolního věku a úspěšné kursy a přednášky jesenické záchranky pro školy a mateřské školky nás v tom jen utvrdily.

Proto jsme se rozhodli, že do projektu Rallye Rejvíz včleníme i soutěž pro děti. Vždyť tímto způsobem lze u většiny z nich vzbudit zájem o problematiku laické první pomoci a u zbývajících alespoň připomenout základní pravidla občanského soužití.

Helpik s R levy 250

Po úspěchu malého branného závodu pro děti na Rallye Rejvíz 1998 jsme se rozhodli oslovit všechny základní školy v okrese Jeseník (v roce 1999) a posléze i školy v jiných okresech a připravili jsme velkou soutěž o Helpíkův pohár pro žáky pátých tříd. Skládá se ze tří kol:

  • 1. kolo: dvouhodinovka skládající se z hodinové přednášky o problematice laické první pomoci (LPP) a ve druhé hodině z praktických ukázek komunikace, KPR a základní traumatologické problematiky. 1. kolo je zakončeno písemným testem, po jehož vyhodnocení je z každé třídy vybrána nejúspěšnější dvojice.
  • 2. kolo: probíhá paralelně s "velkou" Rallye Rejvíz. Skládá se z praktických zkoušek z KPR a LPP. Hodnotí se teoretická znalost a praktické provedení úkolu.
  • 3. kolo: bývá připraveno jako branný závod s několika fyzicky i psychicky náročnými disciplínami (např. spouštění se na laně, jízda na lanovce či průlez umělou jeskyní). Hodnotí se překonání jednotlivých překážek a výsledný čas.

Záchranné službě Jeseník se podařilo oslovit děti pátých tříd přitažlivým projektem Helpíkova poháru, s jehož pomocí si děti nenásilnou formou osvojí základy laické první pomoci. Atmosféra velké soutěže při Rallye Rejvíz určitě v mnohých z nich rozsvítí světélko zájmu o povolání záchranáře a v ostatních alespoň vytvoří základy vzájemné občanské pomoci podle hesla „Člověk člověku světlem by měl být, rukou, která vede...“. Využijme proto příležitosti být rukou, která dává v době, kdy se stalo zvykem podávat ruku dlaní vzhůru.

Tvůrcům projektu se podařilo oslovit další záchranky a dnes se Helpíkova poháru účastní celá řada krajů v Česku.

Web HELPÍK z.s. a Helpíkova poháru